Juridisk meddelelse

Ansvarsbegrænsning
I videst muligt omfang leverer Tidez/JL Enterprise denne hjemmeside og dens indhold på et "som det er"-basis og giver ingen repræsentationer af nogen art, eksplicit eller underforstået, med hensyn til denne hjemmeside, information, indhold, materialer eller produkter, som er på denne hjemmeside, herunder, uden begrænsning, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Derudover repræsenterer eller garanterer Tidez/JL Enterprise ikke, at de oplysninger, der er tilgængelige på denne hjemmeside, er præcise, fuldstændige eller aktuelle. Priser og tilgængelighedsoplysninger kan ændres uden varsel.

Bortset fra det, som specifikt er angivet på denne hjemmeside, er så vidt muligt ingen af dets tilknyttede selskaber, direktører, medarbejdere eller andre repræsentanter ansvarlige for skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af denne hjemmeside eller information, indhold, materialer eller produkter på denne side. Dette er en omfattende begrænsning af ansvar, der gælder for alle skader af enhver art, herunder (uden begrænsning) kompenserende, direkte, indirekte eller følgeskader, tab af data, omsætning eller fortjeneste, tab af eller skade på ejendom og krav fra tredjeparter. For at undgå tvivl begrænser Tidez/JL Enterprise ikke sit ansvar ved dødsfald, personskade eller invaliditet i det omfang, det opstår som følge af uagtsomhed fra Tidez/JL Enterprise, dets tilknyttede selskaber, direktører, ansatte eller andre repræsentanter.

Tidez / JL Enterprise fremsætter ingen medicinske påstande eller nogen erklæring om, at Tidez / JL Enterprise er formuleret, designet eller godkendt af nogen regulerende myndighed til at forhindre sygdom, viral kontaminering eller medicinske tilstande. Tidez / JL Enterprise og dets hjemmeside www.tidez.nl samt tilknyttede selskaber har ikke til hensigt at yde lægelig rådgivning. Produkter, beskrivelser, forskere osv. på disse hjemmesider er kun til informationsformål. Oplysninger vedrørende helbred og medicinske tilstande, produkter og rådgivning på denne eller linkede hjemmesider er ikke en erstatning for sundhedsfaglig udtalelse.

Tidez's dekorative surfboards i træ er kun til pynt og er derfor ikke velegnede til surfing.